top of page
Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori Headshot by Carl Proctor

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Mayara Sartori

Les Miserables

Les Miserables

Les Miserables

Les Miserables

Les Miserables

Dubbing

Dubbing

Dubbing

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

Machinal

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Sun is Hot and the Water is Great

The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle

bottom of page